Objekat se nalzi u ulici:

pobedinaVisina zajedničkih troškova Novembar/2017.
Broj članova u stanuUkupno
1485 dinara
2570 dinara
3660 dinara
Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Oktobar/2017.
Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Septembar/2017.