Objekat se nalzi u ulici:

cirila i metodijaVisina zajedničkih troškova Novembar/2017.
Broj članova u stanuUkupno
1680 dinara
21070 dinara
31460 dinara
41850 dinara
Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Oktobar/2017.
Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Septembar/2017.