Objekat se nalzi u ulici:

Obilicev venac 7Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Novembar/2017.
Visina zajedničkih troškova Oktobar/2017.
Broj članova u stanuUkupno
1805 dinara
Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Septembar/2017.