Objekat se nalzi u ulici:

Marka Pola 17Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Novembar/2017.
Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Oktobar/2017.
Visina zajedničkih troškova Septembar/2017.
Broj članova u stanuUkupno
10 dinara