Objekat se nalzi u ulici:

Probna ulica 123Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Avgust/2017.
Visina zajedničkih troškova Jul/2017.
Broj članova u stanuUkupno
11330 dinara
Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Jun/2017.