Objekat se nalzi u ulici:

G B. Jankovica 27Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Jul/2017.
Visina zajedničkih troškova Jun/2017.
Broj članova u stanuUkupno
1150 dinara
Visina zajedničkih troškova Maj/2017.
Broj članova u stanuUkupno
1275 dinara