Objekat se nalzi u ulici:

B. Jankovica 27Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Jul/2017.
Visina zajedničkih troškova Jun/2017.
Broj članova u stanuUkupno
1310 dinara
2420 dinara
3535 dinara
4645 dinara
Visina zajedničkih troškova Maj/2017.
Broj članova u stanuUkupno
1325 dinara
2455 dinara
3580 dinara
4705 dinara