Objekat se nalzi u ulici:

Generala Boze Jankovica 27Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Jul/2017.
Visina zajedničkih troškova Jun/2017.
Broj članova u stanuUkupno
1405 dinara
2580 dinara
3760 dinara
4940 dinara
Nema podataka o visini zajedničkih troškova za zgradu za period Maj/2017.